Sản phẩm của quý khách được bảo hành miễn phí từ hãng khi:

  • Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/ phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
  • Còn tem/ phiếu bảo hành
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

  • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
  • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng

Tôi sẽ bảo hành sản phẩm ở đâu?